15/05/2023
คุณศริญญา และคุณชนกิตติ์

เดินทางมาจากราชบุรี เพราะมั่นใจในฝีมืออาจารย์ณิชมน ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ตั้งแต่ใส่ตัวอ่อนครั้งแรกค่ะ

[…]
15/05/2023
คุณจารุเนตร และคุณเอกพจน์

ผิดหวังจากที่อื่นหลายครั้ง เปลี่ยนมารักษากับ อาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ค่ะ

[…]
27/03/2023

พบติ่งเนื้อในโพรงมดลูก แต่ตั้งครรภ์สำเร็จ ด้วยวิธี ICSI กับอาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร

[…]
27/03/2023

สถิติใหม่สุดปัง ท้องแฝด 3 ด้วยวิธี ICSI ฝีมืออาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร

[…]
23/02/2023

เดินทางมาจาก ชุมพร เพราะมั่นใจในฝีมืออาจารย์ณิชมน ตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนครั้งแรก ได้ลูกสาวสมใจค่ะ

[…]
23/02/2023

ตั้งครรภ์ลูกแฝดชายหญิง ด้วยวิธี ICSI ฝีมืออาจารย์ ณิชมน ที่อัครบุตร ตอนนี้ฝากท้องเรียบร้อยค่ะ

[…]
26/01/2023
คุณบงกชคุณธนวัฒน์ ปันทะนันท์

ผิดหวังจากที่อื่น สุดท้ายสำเร็จด้วยวิธี ICSI ฝีมืออาจารย์ณิชมน ตอนนี้ฝากท้องเรียบร้อยค่ะ

[…]
03/01/2023

รักษาที่อื่นไม่สำเร็จ เปลี่ยนมารักษากับอาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI จากการใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งแรก

[…]
03/01/2023
คุณธัญญรัตน์ และคุณสรายุทธ

เดินทางมาจาก สระบุรี ตั้งใจมาทำ ICSI กับอาจารย์ณิชมนโดยเฉพาะ ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ใส่ตัวอ่อนครั้งแรกค่ะ

[…]