เคสสำเร็จ

20/09/2022
พยายามด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่สำเร็จ ตั้งครรภ์สำเร็จกับอาจารย์ณิชมน ด้วยวิธี ICSI ที่อัครบุตร

พยายามด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่สำเร็จ ตั้งครรภ์สำเร็จกับอาจารย์ณิชมน ด้วยวิธี ICSI ที่อัครบุตร

[…]
20/09/2022
รักษาด้วยวิธี ICSI กับอาจารย์ณิชมน ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่การใส่ตัวอ่อนครั้งแรก

รักษาด้วยวิธี ICSI กับอาจารย์ณิชมน ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่การใส่ตัวอ่อนครั้งแรก

[…]
20/09/2022
อายุมากขึ้น พบปัญหาไข่เริ่มเสื่อม แต่สำเร็จได้ด้วยวิธี ICSI ฝีมืออาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร

อายุมากขึ้น พบปัญหาไข่เริ่มเสื่อม แต่สำเร็จได้ด้วยวิธี ICSI ฝีมืออาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร

[…]
20/09/2022
เดินทางมาจากระยอง ตั้งใจมาทำ ICSI กับอาจารย์ณิชมนโดยเฉพาะ ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ฝากครรภ์ใกล้บ้านเรียบร้อย

เดินทางมาจากระยอง ตั้งใจมาทำ ICSI กับอาจารย์ณิชมนโดยเฉพาะ ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ฝากครรภ์ใกล้บ้านเรียบร้อย

[…]
17/08/2022
ผิดหวังจากที่อื่นหลายครั้ง เปลี่ยนมารักษากับอาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร จนได้ตัวอ่อนทองคำ และตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI

ผิดหวังจากที่อื่นหลายครั้ง เปลี่ยนมารักษากับอาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร จนได้ตัวอ่อนทองคำ และตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI

[…]
17/08/2022
รักษาจากที่อื่นมาหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ เปลี่ยนมาทำ ICSI พร้อมตรวจโครโมโซมกับอาจารย์ ณิชมน ที่อัครบุตร ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

รักษาจากที่อื่นมาหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ เปลี่ยนมาทำ ICSI พร้อมตรวจโครโมโซมกับอาจารย์ ณิชมน ที่อัครบุตร ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

[…]
17/08/2022
รักษาจากที่อื่นมาหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ เปลี่ยนมาทำ ICSI พร้อมตรวจโครโมโซมกับอาจารย์ ณิชมน ที่อัครบุตร ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

รักษาจากที่อื่นมาหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ เปลี่ยนมาทำ ICSI พร้อมตรวจโครโมโซมกับอาจารย์ ณิชมน ที่อัครบุตร ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

[…]
17/08/2022
บินตรงจากภูเก็ต มั่นใจฝีมืออาจารย์ณิชมน สำเร็จ ด้วยการทำ ICSI ใส่ตัวอ่อนครั้งแรก ได้ลูกชายสมใจ

บินตรงจากภูเก็ต มั่นใจฝีมืออาจารย์ณิชมน สำเร็จ ด้วยการทำ ICSI ใส่ตัวอ่อนครั้งแรก ได้ลูกชายสมใจ

[…]
11/08/2022
ปรึกษามาหลายที่ ทุกที่บอกไม่มีหวัง ต้องตัดมดลูกมีลูกไม่ได้ มาปรึกษาอาจารย์ณิชมน แนะนำให้ทำ ICSI จนได้ตัวอ่อนทองคำ ตั้งครรภ์สำเร็จที่อัครบุตร

ปรึกษามาหลายที่ ทุกที่บอกไม่มีหวัง ต้องตัดมดลูกมีลูกไม่ได้ มาปรึกษาอาจารย์ณิชมน แนะนำให้ทำ ICSI จนได้ตัวอ่อนทองคำ ตั้งครรภ์สำเร็จที่อัครบุตร

[…]