เคสสำเร็จ

25/10/2023
คุณปทุมวดี และคุณถกลเกียรติ

ได้ลูกสมใจจากฝีมืออาจารย์ณิชมน หลังทำ ICSI ใส่ตัวอ่อนครั้งแรก ก็ติดเลยค่ะ

[…]
25/10/2023
Miss Aye และคุณสมศักดิ์

เดินทางมาไกลจากเชียงราย เพราะเพื่อนแนะนำ สำเร็จตามเพื่อนไปติด ๆ ได้ลูกแฝดสมใจ ด้วย ICSI ฝีมืออาจารย์ณิชมนค่ะ

[…]
25/10/2023
คุณสุนิสา คุณณรงค์ศักดิ์

อายุยังไม่มาก แต่พบปัญหารังไข่เสื่อม สำเร็จด้วย วิธี ICSI จากฝีมืออาจารย์ณิชมน

[…]
04/10/2023
คุณธัญนุช คุณกฤษณ์

อายุมากขึ้น ก็สำเร็จได้ด้วยฝีมืออาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร ด้วยวิธี ICSI

[…]
04/10/2023
คุณสุธิมา และคุณสัญญา

เพื่อนที่ประสบความสำเร็จที่อัครบุตร แนะนำมา บอกอยากสำเร็จต้องมาที่นี่ ตอนนี้ตั้งครรภ์สำเร็จ เหมือนเพื่อนแล้วค่ะ

[…]
07/09/2023

อายุมากขึ้น ตั้งใจที่จะมีลูก มารักษากับอาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตรตั้งครรภ์สำเร็จด้วย ICSI ตั้งแต่ใส่ตัวอ่อน ครั้งแรก

[…]
18/07/2023

คุณแม่ผนังมดลูกบาง มีมูก อาจารย์ณิชมนวางแผน การรักษาตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งครรภ์สำเร็จ ฝากท้องเรียบร้อยค่ะ

[…]
18/07/2023
คุณมาลินีคุณกัมปนาท

คุณแม่เคยผ่าตัดมดลูก ผนังมดลูกบาง เคยผ่านการแท้ง รักษากับอาจารย์ณิชมน ด้วยวิธี ICSI ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้วค่ะ

[…]
18/07/2023

ประจำเดือนผิดปกติ ทำ IUI สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ที่อัครบุตร

[…]