การฝากไข่ เป็นการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตร แต่ต้องการที่จะมีบุตรในอนาคต โดยคุณผู้หญิงจะนำเซลล์สืบพันธุ์ของตัวเอง ที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ ช่วงอายุ 20-35 ปี นำไข่มาฝากหรือแช่แข็งตามวิธีการทางการแพทย์ในอุณหภูมิต่ำกว่า -195 องศาเซลเซียส

เมื่อพร้อมที่จะมีบุตรก็นำไข่มาละลาย แล้วนำอสุจิของคุณผู้ชายมาฉีดผสมให้เกิดการปฏิสนธิภายนอก ด้วยการทำอิ๊กซี่ (ICSI) แล้วเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการตัวอ่อน เมื่อตัวอ่อนถึงระยะ Blastocyst (ตัวอ่อนระยะวันที่ 5) แพทย์จะทำการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อเจริญเติบโตเป็นทารกตามปกติต่อไปค่ะ