แพคเกจและโปรโมชั่น

สอบถามเพิ่มเติม, ปรึกษา และนัดคิวได้เลย โทร. 02-409-5191 หรือ 097-008-2949

แพ็คเกจฝากไข่


#แพ็คเกจฝากไข่ #เหมาจ่าย

วางแผนเพื่อมีลูกในอนาคต กับแพ็คเกจฝากไข่

พิเศษสุด ราคานี้รวม

  • ✅ ยากระตุ้นไข่ 2,400 ยูนิต
  • ✅ ยาฉีดกระตุ้นไข่ตก 2 เข็ม
  • ✅ ยาฉีดกันไข่ตก 3 เข็ม
  • ✅ การเก็บไข่และดมยา
  • ✅ การอัลตราซาวด์ระหว่างกระตุ้นไข่
  • ✅ แช่แข็งไข่ไม่เกิน 30 ใบ
  • ✅ ค่าแพทย์และค่าบริการทั้งกระบวนการ

เพิ่มความพิเศษ แบ่งจ่ายได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันรับยากระตุ้นไข่ 70,000 บาท
- ครั้งที่ 2 วันเก็บไข่ 50,000 บาท

ปรึกษาและนัดคิวได้เลย
โทร. 02-409-5191 หรือ 097-008-2949