ทางศูนย์ผู้มีบุตรยากอัครบุตรเรามุ่งเน้นมาตรฐานการรักษาและดูแลผู้เข้ารับบริการโดยทีมพยาบาลเฉพาะทางรักษาภาวะมีบุตรยาก นอกจากนี้ยังมีการอบรมทางด้านการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุด

ทางศูนย์ยังจัดเตรียมพยาบาลเฉพาะทางที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า ไว้รองรับผู้เข้ารับบริการต่างชาติ