แพคเกจและโปรโมชั่น

สอบถามเพิ่มเติม, ปรึกษา และนัดคิวได้เลย โทร. 02-409-5191 หรือ 097-008-2949

แพ็คเกจอิ๊กซี่พร้อมตรวจโครโมโซม


พิเศษสุด ราคานี้รวม

 • ✅ ยากระตุ้นไข่ 2,250 ยูนิต
 • ✅ ยาฉีดกระตุ้นไข่ตก
 • ✅ ยาฉีดกันไข่ตก
 • ✅ ยาเตรียมผนังมดลูก
 • ✅ การเก็บไข่และดมยา
 • ✅ การย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูก
 • ✅ การ ICSI และการเลี้ยงตัวอ่อน
 • ✅ การอัลตราซาวด์ระหว่างกระตุ้นไข่และเตรียมผนังมดลูก
 • ✅ การตรวจเลือดดูการตั้งครรภ์
 • ✅ การเตรียมน้ำเชื้ออสุจิ
 • ✅ ยาหลังใส่ตัวอ่อน 14 วัน
 • ✅ ตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน 5 ตัว
 • ✅ แช่แข็งตัวอ่อนไม่เกิน 10 ตัว
 • ✅ การละลายตัวอ่อน
 • ✅ ค่าแพทย์และค่าบริการทั้งกระบวนการ

เพิ่มความพิเศษ แบ่งจ่ายได้ 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันรับยากระตุ้นไข่
- ครั้งที่ 2 วันเก็บไข่
- ครั้งที่ 3 วันย้ายตัวอ่อน

ปรึกษาและนัดคิวได้เลย
โทร. 02-409-5191 หรือ 097-008-2949