รศ.นพ. เรืองศิลป์ เชาวรัตน์

ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.

คุณวุฒิ

 • ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • Cert.,in Reproductive Biology, Microsurgery and Laparoscopy, Australia
 • Grad.Dip.in Clin.Sc.(Ob-Gyn) คณะแพทยสาสตร์ศิริราชพยาบาล

พญ. ณิชมน ภาคย์ภิญโญ

ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
 • พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.
 • ศุกร์ 17.00-20.00น.

คุณวุฒิ

 • ปริญญาแพทยสาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. ศศิกาญจน์ ตั้งทัศนา

ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • จันทร์ 17.00-20.00 น.
 • เสาร์ 09.00 - 12.00 น.

คุณวุฒิ

 • ปริญญาแพทยสาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล