รศ.นพ. เรืองศิลป์ เชาวรัตน์

ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.

คุณวุฒิ

  • ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • Cert.,in Reproductive Biology, Microsurgery and Laparoscopy, Australia
  • Grad.Dip.in Clin.Sc.(Ob-Gyn) คณะแพทยสาสตร์ศิริราชพยาบาล

พญ. ณิชมน ภาคย์ภิญโญ

ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
  • พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.
  • ศุกร์ 17.00-20.00น.

คุณวุฒิ

  • ปริญญาแพทยสาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. ศศิกาญจน์ ตั้งทัศนา

ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • จันทร์ 17.00-20.00 น.
  • เสาร์ 09.00 - 12.00 น.

คุณวุฒิ

  • ปริญญาแพทยสาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล