การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกเป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากแบบเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่ง โดยแพทย์จะนำเชื้ออสุจิไปเตรียมความพร้อม และคัดเลือกเอาอสุจิที่มีลักษณะที่ดี เช่น รูปร่างปกติ วิ่งเร็ว เป็นต้น ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกในวันที่ไข่ตก เพื่อให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น


เหมาะกับใครบ้าง

  • วิธีนี้เป็นการรักษาเบื้องต้น เหมาะกับคนที่มีปัญหาไม่มาก ท่อนำไข่ไม่ตัน น้ำเชื้อปกติ
  • คู่ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว

ขั้นตอนการรักษา

  1. แพทย์จะเริ่มให้ทานยากระตุ้นไข่ ภายใน 3-5 วันแรกของประจำเดือน
  2. แพทย์จะนัดมาอัลตราซาวด์ดูขนาดของฟองไข่ และความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก
  3. เมื่อไข่โตถึง17-18 มม. คุณหมอจะฉีดยาให้ไข่ตก (เป็นยาฉีดใต้ผิวหนัง สามารถฉีดเองได้นะคะ)
  4. หลังจากฉีดยาให้ไข่ตกแล้ว 36 ชม. ไข่จะตก ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอจะนัดมาทำการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (ฝ่ายชายจะต้องมาเก็บน้ำเชื้อในวันดังกล่าว เพื่อนำไปเตรียมความพร้อม และฉีดเข้าโพรงมดลูกต่อไป)