เดินทางมาจากระยอง ตั้งใจมาทำ ICSI กับอาจารย์ณิชมนโดยเฉพาะ ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ฝากครรภ์ใกล้บ้านเรียบร้อย