รักษาจากที่อื่นมาหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ เปลี่ยนมาทำ ICSI พร้อมตรวจโครโมโซมกับอาจารย์ ณิชมน ที่อัครบุตร ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก