ผิดหวังจากที่อื่นหลายครั้ง เปลี่ยนมารักษากับอาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร จนได้ตัวอ่อนทองคำ และตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI