พยายามด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่สำเร็จ ตั้งครรภ์สำเร็จกับอาจารย์ณิชมน ด้วยวิธี ICSI ที่อัครบุตร