เคสสำเร็จ

11/08/2022
รักษาจากที่อื่นมาหลายครั้งไม่สำเร็จ เปลี่ยนมา รักษาที่อัครบุตร กับอาจารย์ณิชมน ด้วยวิธี ICSI ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

รักษาจากที่อื่นมาหลายครั้งไม่สำเร็จ เปลี่ยนมา รักษาที่อัครบุตร กับอาจารย์ณิชมน ด้วยวิธี ICSI ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

[…]
11/08/2022
ตั้งใจมารักษาที่อัครบุตร เพราะมั่นใจฝีมืออาจารย์ณิชมน ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ตั้งแต่ครั้งแรก

ตั้งใจมารักษาที่อัครบุตร เพราะมั่นใจฝีมืออาจารย์ณิชมน ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ตั้งแต่ครั้งแรก

[…]
22/07/2022
อายุเริ่มมาก รักษามาหลายที่ไม่สำเร็จ มาทำ ICSI กับอาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร ใส่ตัวอ่อน ตั้งครรภ์สำเร็จ ตั้งแต่ครั้งแรก

อายุเริ่มมาก รักษามาหลายที่ไม่สำเร็จ มาทำ ICSI กับอาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร ใส่ตัวอ่อน ตั้งครรภ์สำเร็จ ตั้งแต่ครั้งแรก

[…]
18/07/2022
พบปัญหา​ PCOS เข้ารับการรักษาด้วยวิธี ICSI ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยฝีมืออาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร

พบปัญหา​ PCOS เข้ารับการรักษาด้วยวิธี ICSI ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยฝีมืออาจารย์ณิชมน ที่อัครบุตร

[…]
18/07/2022
พบปัญหารังไข่เสื่อม​ กระตุ้นไข่ได้น้อย สาเหตุมีลูกยากรักษากับอาจารย์ณิชมนจนได้ตัวอ่อนทองคำ ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ที่อัครบุตร

พบปัญหารังไข่เสื่อม​ กระตุ้นไข่ได้น้อย สาเหตุมีลูกยาก รักษากับอาจารย์ณิชมนจนได้ตัวอ่อนทองคำ ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ที่อัครบุตร

[…]
20/06/2022
รักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธี ICSI ใส่ตัวอ่อน 1 ตัว ทำครั้งเดียว ประสบความสำเร็จเลยค่ะ

รักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธี ICSI ใส่ตัวอ่อน 1 ตัว ทำครั้งเดียว ประสบความสำเร็จเลยค่ะ

[…]
20/06/2022
พบติ่งเนื้อในโพรงมดลูก ใส่ตัวอ่อนจากที่อื่นหลายครั้ง ไม่สำเร็จ มาทำ ICSI กับอาจารย์ณิชมน ตั้งครรภ์สำเร็จ ที่อัครบุตร

พบติ่งเนื้อในโพรงมดลูก ใส่ตัวอ่อนจากที่อื่นหลายครั้ง ไม่สำเร็จ มาทำ ICSI กับอาจารย์ณิชมน ตั้งครรภ์สำเร็จ ที่อัครบุตร

[…]
23/05/2022
ทำICSIตามคำแนะนำของอาจารย์ณิชมนตั้งครรภ์สำเร็จในการใส่ตัวอ่อนครั้งแรก

ทำ ICSI ตามคำแนะนำของอาจารย์ณิชมนตั้งครรภ์สำเร็จในการใส่ตัวอ่อนครั้งแรก

[…]
03/05/2022
ท้องแฝดชายหญิงสำเร็จด้วยวิธีICSIฝีมืออาจารย์ณิชมนที่อัครบุตร

ท้องแฝดชายหญิงสำเร็จด้วยวิธี ICSI ฝีมืออาจารย์ณิชมนที่อัครบุตร

[…]